• (080) 132 7029
  • bad_supachai@hotmail.com
  • อยู่ข้างสนามบินจังหวัดน่าน,
    ตำบลในเวียง, อำเภอเมือง, น่าน

Toyota D4D
$ 1800
รถตู้เช่าน่าน 10 ที่นั่ง
2,500 CC. น้ำมันดีเซล
คนขับรถขับเอง
ไม่รวมน้ำมัน
ไปทุกที่ที่ต้องการ
080-1327029